loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

1 av 3 får ikke rekruttert

/ 2021-03-15 10:15:45

Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Håndverksfag og tekniske fag er mest etterspurt, viser NHOs kompetansebarometer som ble lagt frem 12. mars.

– Dette er i tråd med våre egne undersøkelser, og absolutt en stor utfordring for bedriftene i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL, i en pressemelding.

Kompetansebarometeret er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. I Kompetansebarometeret 2020 har bedriftene spesifikt blitt spurt om hvilken kompetanse de trenger i den grønne omstillingen.

Fremtidsrettet fagutdanning

Blant fagkompetanser, oppgir halvparten at de vil ha mer behov for fagarbeiderkompetanser og IKT-kompetanse, mens 4 av 10 svarer at de vil ha større behov for teknologisk/ingeniørkompetanse.

– Det er samme tendens vi ser i BNLs fremtidsbarometer som i NHOs kompetansebarometer. Bedriftene har i flere år har svart at de ikke tak i nok fagarbeidere. Derfor jobber BNL aktivt for å få en bedre yrkesfagutdanning, blant annet gjennom kontakt med stortingspolitikere i forbindelse med at regjeringen har varslet at de vil legge frem en stortingsmelding om videregående opplæring før påske. Vår forventning er å få en fremtidsrettet fagutdanning for byggenæringen, sier Leegaard videre.

Må bli mer praksisnære

Størst etterspørsel er det etter håndverksfag.

– Det er dessverre en stor utfordring å rekruttere fagarbeidere. Dette er noe som ungdom bør merke seg. I det ligger det også at det er mange muligheter for ungdom som velger vår næring. Det er hele 79 prosent av bedrifter i BNL-fellesskapet som sier at de har størst behov for håndverksfag, men også behovet for ingeniør og tekniske fag svarer 56 prosent er en utfordring, sier Leegaard videre.

Leegaard mener at hvilke fag-  og utdanninger som tilbys, må være tilpasset kompetansebehovene i bedriftene, og det er NHOs leder Ole Erik Almlid enig i.

– Vi er avhengig av et tett samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Utdanningene må bli mer praksisnære og arbeidslivsrelevante. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, sier Ole Erik Almlid, adm. dir i NHO.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse