loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
YRKESSATSING: Byrådsleder og rørlegger Raymond Johansen fronter yrkesopplæringsforslag som er som musikk i BNLs ører. (Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven)

Yrkesfag allerede fra grunnskolen

/ 2016-12-01 21:41:06

Byrådet i Oslo vil få yrkesfagene inn i grunnskolen og skoleelevene ut på arbeidsplassbesøk.

– Over mange år har yrkesfagene i Oslo blitt bygd ned. Nå vil byrådet bygge dem opp igjen, heter det i en pressemelding fra byrådet i Oslo.

«Yrkesveien»

Løsningen heter «Yrkesveien». Det er en ny strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo.

– Oslo drives ikke lenger for egen maskin. Det er ikke sammenheng mellom hva vi utdanner og det vi trenger. Uten endringer vil Oslo være underutdannet og underbemannet for fremtiden, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Søker ikke yrkesfag

For ti år siden søkte hver tredje osloelev yrkesfag. Nå er det bare én av fem som gjør det. Av dem forsvinner 40 prosent før de er ferdige, og for byggfagene er tallene enda verre.

– Skal flere i Oslo si ja til yrkesfag, må vi ta høyde for at barn og unge faktisk ikke vet hva yrkesfag er for noe. Derfor vil yrkesfagene bli introdusert allerede i barneskolen, og det skal bli like naturlig for osloelever å besøke en arbeidsplass som et museum, sier Johansen.

Ros fra BNL

Uttalelsene og forslagene er som musikk i BNLs ører:

– Tidlig introduksjon til praktisk læring er viktig for senere yrkesvalg. Høvelbenken ønskes derfor svært velkommen tilbake til skolen, sier kompetansedirektør Jørgen Leegaard.

Han peker på at byggenæringen lenge har ønsket faglært arbeidskraft og bedre tilrettelegging for å vekke interessen blant barn.

– BNL er derfor svært positiv til at Oslo – hvor det også er stor bygge- og anleggsaktivitet – tilrettelegger i større grad for tidlig innsats slik at de velger yrkesfag når de senere skal velge utdanningsvei, sier Leegaard.

Her er tiltakene:

Her er det som byrådet selv trekker frem som de ti viktigste blant de over 30 tiltakene i «Yrkesveien»:
1. Yrkesfagene skal introduseres allerede i barneskolen, aktivitetsskolen og sommerskolen.
2. Fagene i grunnskolen skal yrkesrettes, og de praktiske-estetiske fagene skal styrkes for å gi elevene mer praktisk og variert læring.
3. Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet.
4. Kompetansekravet til rådgivere dobles, og videreutdanning av rådgivere intensiveres.
5. Alle foreldre og foresatte får tilbud om workshop i utdanningsvalg når barnet begynner i ungdomsskolen.
6. Elever som søker yrkesfag, kombinasjoner som for eksempel idrett og yrkesfag, yrkesfaglig spesialisering, veksling skole/bedrift og kombinert studie- og yrkeskompetanse.
7. Elever på studiespesialisering skal få mulighet til å hoppe over til yrkesfag etter vg1 uten å tape tid.
8. Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene og bygg- og anleggsfagene, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag.
9. Ti prosent av arbeidstimene utført på oppdrag for Oslo kommune, skal utføres av lærlinger.
10. Yrkesfagene bygges opp på nytt – hele skole- og tilbudsstrukturen i Oslo gjennomgås.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse