loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

– Energieffektiviteten kan bli svært god

Jan Erik Røine / 2015-08-24 07:51:15

Rehabilitering med utvendige treelementer har stort potensial.

Rehabilitering med utvendige treelementer har et stort potensial. Energieffektiviteten kan bli svært god med riktig ventilasjon, ifølge ny forskning.

Oppgradering av eksisterende bygningsmasse med fokus på bedre energieffektivitet er en av de viktigste oppgavene for byggenæringen i Europa. Dette er også det enkleste og mest lønnsomme tiltaket i kampen mot klimaendringene, ifølge det europeiske direktivet om energibruk i bygninger.

VET VI NOK TIL Å TA SKRITTET FULLT UT? http://www.norskvvs.no/maleren/article/20141013/NYHETER/141019989/1012&ExpNodes=1004

Gylden mulighet

Behovet for bærekraftig modernisering innebærer en gylden mulighet til å utvikle og ta i bruk innovative, energieffektive metoder for oppgradering og etterisolering av bygninger, skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding.

Oppgradering og etterisolering med prefabrikkerte trebaserte elementer (TES-elementer) er en slik metode som har et stort potensial for å utvikles videre.

Prosjektet SmartTES har hatt som mål å utvikle og dokumentere metodikk for energieffektiv oppgradering og modernisering av bygg basert på prefabrikkerte treelementer. Den norske delen av prosjektet, som SINTEF Byggforsk og NTNU har hatt ansvar for, har sett spesielt på klimapåkjenning og problemstillinger knyttet til fukt, varme og lufttransport.

HVORDAN VELGE MILJØVENNLIG ISOLASJON? http://www.norskvvs.no/maleren/article/20141009/NYHETER/141009968/1003&ExpNodes=1003

Integrasjon av ventilasjonsrør

I forbindelse med renovering og oppgradering av bygninger til fremtidens standard er det behov for å oppgradere og/eller installere balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. De fleste eldre bygninger har ikke installert rørføringer for tilluft.

– Vi har sett nærmere på hvordan installasjon av ventilasjonsrør i TES-elementer kan utføres, og hvordan slike installasjoner påvirker varmetapet i en vegg i forhold til en vegg uten slike installasjoner. Resultatene viser at det ekstra varmetapet er i størrelsesorden mindre enn 10 prosent, avhengig av valgt utførelse for installasjon av ventilasjonsrør, sier seniorforsker Anders Homb ved SINTEF Byggforsk.

Samtidig viser forskningen at energieffektiviteten kan bli svært gunstig når man samtidig installerer balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Økt interesse

Med løsningene for oppgraderingsprosjektet Fredrik Selmersvei 4 i Oslo som utgangspunkt og case, har SINTEF Byggforsk undersøkt fuktforhold og risiko for muggvekst ved bruk av ulike typer OSB-plater som dampbrems og ved ulike klima.

– Vi erfarer at det er økt interesse for bruk av trebaserte plater generelt og OSB-plater spesielt. Dette har sin bakgrunn i et behov for platematerialer for å lage tilstrekkelig stive og håndterbare elementer, sier senioringeniør Holger Halstedt ved SINTEF Byggforsk.

I rapporten «HVAC pipes in wooden elements» finnes løsninger for hvordan man kan utføre oppgradering av bygninger med prefabrikkerte elementer. Dette er allerede tatt i bruk av norske produsenter, og det er forventet en økende interesse framover. FoU-aktiviteten har gitt resultater som kan brukes i undervisning for bygg- og arkitektstudenter, og har vist at norsk kompetanse på området er viktig i europeisk sammenheng.

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med NTNU, Technische Universität Munich (TUM), Aalto University, Rosenheim Hohschule, Thessenvitz Marketing, samt partnere fra trebasert byggeindustri. Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd.

Se flere publikasjoner fra prosjektet:

http://www.laganbygg.se/userfiles/presentations/32._session_8_s.korsnes.pdf

http://www.sintef.no/Publikasjoner-SINTEF/Publikasjon/?pubid=CRIStin+960371

http://www.sintefbok.no/Product.aspx?sectionId=0&productId=980&categoryId=17

http://www.sintefbok.no/Product.aspx?sectionId=7&productId=943&categoryId=21

http://www.tesenergyfacade.com/index.php?id=4_downloads

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse