loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
GLAD FOR REAKSJONENE: Vi var veldig spente, og har blitt veldig glade for reaksjonene på høringsuttalelsen vår, sier Kari S. Wilsgård i MLF.

Fornying av malerfaget blir godt mottatt

/ 2017-09-14 20:59:03

-Vi var jo skikkelig spente på hvordan vår høringsuttalelse skulle bli mottatt. Men nå har jeg reist litt rundt med Mal Proff sin «Tour», og har fått snakket med ganske mange. Og mottagelsen er utelukkende positiv. Det samme har styret i MLF og opplæringskontorene vært.

Kari S. Wilsgård i MLF er veldig glad for den udelt positive mottagelsen høringsuttalelsen har fått, og opplever at folk mener man er på rett vei for å utvikle faget og bransjen videre.

Oppdeling

-Hva vil de største endringene i forhold til i dag være?

-Det er uten tvil spesialiseringen, om det skulle vise seg at vi får gjennomslag for vårt forslag. Det handler altså om at vi skal legge opp til en spesialisering på VG3, altså får man fordype seg i enten maling/tapet, gulvlegging, treindustri eller maritim industri.

-Og dette vil ha betydning for hvilket fagbrev man ender opp med?

-Ja, det vil det ha. Alle får et fagbrev i «Overflateteknikk». Men vi får altså en spesialisering i disse fire retningene, som kommer som en undertittel på fagbrevet. Man får altså en spesiell fokus på det den enkelte har fordypet seg i.

Mange svar

Da utdanningsdirektoratet ba om høringsuttalelser til hvordan yrkesfagene bør se ut i fremtiden, fikk de enorm respons. Ikke mindre enn 1490 høringsuttalelser kom inn via nettsystemet deres innen fristen, og det var også mange som valgte å sende uttalelser i brevs form.

-Vi mener at det nye faget skal hete «Overflateteknikk», og at det altså skal ha 4 forskjellige fordypningsløp. Noe av bakgrunnen er den ekstremt lave rekrutteringen vi har sett til malerfaget de seinere årene, og også det faktum at materialer og teknikker har utviklet seg raskere enn malerfaget selv. Bruk av helt eller delvis ferdigproduserte og ferdigbehandlede materialer i tre, gips, mur og stål stiller andre krav til malerne. Industrien etterspør også kompetanse på overflatebehandling som ikke eksisterer i dag, og som vi mener den nye tilbudsstrukturen bør ta høyde for. Det er store forskjeller innen industri. Dagens industrimalerfag handler mye om korrosjonsvern, en kompetanse som er svært viktig for stål og materialer som er i kontakt med vann. Tre- og trevareindustrien leverer i økende grad produkter som er helt eller delvis ferdigbehandlet til byggeplass. Denne industrien bruker andre metoder, maskiner og verktøy i sin overflatebehandling, og etterspør kompetanse på dette fagfeltet, sier Wilsgård.

Malerfaget

-Det betyr altså at mye blir annerledes enn vi har sett til nå?

-Det er det ingen tvil om. Og vi vil få et digitalt skifte også. Ny teknologi og nye digitale verktøy har kommet også i vår bransje, blant annet har noen begynt å ta i bruk droner. I neste omgang, når læreplanene skal utformes, blir det digitale skiftet et viktig element, også i fagene som omhandler overflateteknikk. Et annet område med stort behov for kompetanseløft er innen bygningsvern og dekor. I hele landet er det svært mye eksisterende bygningsmasse som skal renoveres og reha-biliteres, uten at bransjen besitter tilstrekkelig kompetanse til dette. Det har stor samfunnsmessig betydning å bygge opp solid utdanning på dette fagområdet, slår hun fast.

I høringsuttalelsen er det også tatt stilling til blant annet at renholdsoperatørfaget bør endres til et særfag, fordi dette faget har svært lite til felles med de teknikker, materialer og i det hele tatt det håndverk som utøves i malerfaget, heter det blant annet i uttalelsen fra MLF. Så gjenstår det da altså å se hvilken mottagelse dette får fra departementet, og også seinere, når saken legges fram for videre behandling. Det er liten tvil om at bransjen går spennende tider i møte.

Ett svar til “Fornying av malerfaget blir godt mottatt”

  1. Kåre Steen sier:

    Det er utrolig at overflatebehandling som Stucco , microsement ikke er nevnt med ett ord . Dette er sparkelteknikker som kommer for fullt. Det må etter min mening gå an å se på andre teknikker og ikke bare «brødvarene» til Jotun . Det finnes utallige variasjoner i Stucco. Inkluder Stucco i malerfaget så er jeg sikker på at det blir mer interessant for de unge å bli maler .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse