loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Ute og sykler: MLF`s representantskapsdeltagere på vei ut i verden med utgangspunkt i konferansehotellet.

MLF pekte mot en moderne fremtid i Berlin

/ 2018-03-13 19:00:58

Om ikke stemningen alltid var elektrisk, så var i alle fall syklene det. Altså syklene som representantskapet brukte som fremkomstmiddel i Berlin. Og etter en dag som hadde vært preget av digital fremtid og vyer om hva MLF skal jobbe med i fremtiden, var det kanskje på sin plass med slik moteriktighet?

Sikkert er det i alle fall at årets representantskapsmøte har blitt en skikkelig workshop, et møte som deltagerne virkelig har kunnet bidra -diskutere og komme med ideer. Friske diskusjoner med temperatur har det til og med blitt.

Med et startpunkt der demografien viser at medlemmene blir stadig eldre og til og med færre, var ikke utgangspunktet det beste, innrømmet styreleder Tore Knudsen, og slo fast at det ikke akkurat sprudler av nye mesterkandidater. De som likevel utdannes, går heller til kjeder enn å starte egen bedrift.

Rekruttering

Derfor var det fort klart at rekruttering kommer til å stå i høysetet for MLF i tiden som kommer, og ikke bare av lærlinger, men også av nye medlemmer til organisasjonen. Flere pekte på at man har såpass mange medlemsfordeler at det viktigste ville være å nå ut til dem som ennå ikke er blitt medlemmer.

-Når de får vite hvor gode betingelser man har som medlem, vil nok mange av dem innse at det er i deres egen interesse å melde seg inn, oppsummerte en av laugslederne.

Men utfordringene står i kø, og Ingar Strand fra Trøndelag pekte på at Statsbygg og Forsvarsbygg er blant verstingene når det gjelder å ikke bidra til at lærlingeklausulene følges opp:

-Man sier at man er opptatt av det, men i praksis ser vi gang på gang at de ikke følger det opp i praksis. Vi må stå enda hardere på, oppfordret han.

Han fikk følge av adm. Direktør Stein Hesstvedt i MLF som oppfordret laugene lokalt til å ta tak i de lokale sakene, og følge opp de tilfellene der man mener å se at det blir begått feil.

Organisering

MLF spurte også seg selv og laugslederne om man er riktig organisert for å møte fremtiden, og viste blant annet til at medlemmene hadde etterspurt at man måtte være flinkere til å få ut informasjon, og ikke minst se på kost/nytteproblemtatikk: I dag er man 18 laug. Er det et riktig antall i fremtiden? Inntakskriterier ble såvidt berørt, og man oppfordret på det sterkeste til årvåkenhet i forhold til å ta inn nye medlemmer: For selv om man ønsker en bedre medlemsoppslutning, er det kun de seriøse bedriftene som skal være medlemmer i MLF, understreket Stein Hesstvedt.

Den nye versjonen av Bedre Bedrift ble presentert, og vakte stor interesse i salen. Mange pekte på at dette er en svært viktig medlemsfordel, og det ble også reist spørsmål om systemet i fremtiden burde være gratis for medlemmene. Det ville kunne være et svært godt argument for å melde seg inn, for her snakker man altså om et datasystem som hjelper brukerne å ivareta lovpålagte oppgaver, og som allerede i dagens utgave betyr langt lavere kostnader enn alternative systemer. Og det er 100% bransjetilpasset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse