loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
BEVISSTGJØR: – Ved å bevisstgjøre store aktører på at deres egne underentreprenører ikke følger lover og regler, kan vi hjelpe dem som ønsker å drive seriøst, med å rydde opp i egne forhold, sier Eik Nilsen. (Foto: Skatt øst)

Storaksjon viser bedring

/ 2016-06-29 09:55:47

Nesten 100 kontrollører har gjennomført en storkontroll mot større byggeplasser. Resultatene er bedre enn på tidligere aksjoner.

Det var kontrollører fra Skatteetaten, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere som i midten av juni sjekket større byggeplasser i hele landet.

Ingen med falsk identitet

Nesten 1300 arbeidstagere hos 306 virksomheter ble kontrollert på 38 byggeplasser. Blant annet fant ikke kontrollørene en eneste falsk identitet.

Avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten forteller at aksjonen var nok et tiltak i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Kontrollørene skulle sjekke arbeidsforholdene til arbeidstagerne, avdekke eventuell svindel med skatt, avgifter og trygd, finne falske identiteter og oppdage manglende oppholds- og arbeidstillatelser.

– Samarbeid med andre etater gir oss mulighet til å vurdere hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige i den enkelte sak, sier Nilsen. – Det betyr at vi for eksempel kan få kontrollert ID, følge opp restanser innen skatter og avgifter og sjekket sikkerheten på arbeidsplass samtidig.

– Gode rutiner

– Funnene så langt i disse kontrollene tyder på at viljen til å etterleve regelverket hos disse aktørene er god, og det kan se ut til at de store byggeplassene vi besøkte hadde gode rutiner for internkontroll på plass, sier Nilsen.

– Av de 459 kontrollene av ID-papirer som vi gjorde, fant vi ingen indikasjoner på bruk av falsk identitet, og det store flertallet hadde skattekortet i orden. Vi fant også færre avvik ved registering i merverdiavgiftsmantallet enn ved tilsvarende aksjoner tidligere. Alt dette er gledelig å se, sier Nilsen.

Langt unna friskmelding

Likevel er det langt igjen til han kan friskmelde bransjen:

– I tillegg til de ulike avvikene vi fant, har vi samlet inn informasjon og data som vi nå vil bruke tid på å grave dypere i. Oppfølging vil skje i samarbeid med andre offentlige etater, hvor vi blant annet vil følge opp mistanker om skatte-, avgifts- og trygdesvindel samt sosial dumping.

– Først til høsten når vi har gått alt grundigere etter i sømmene har vi svaret på om det positive inntrykket står ved lag, sier han.

Vil hjelpe hovedentreprenørene

Skatteetaten vil bruke funnene videre for å snakke med hovedentreprenørene, gi dem bedre innsikt i egne entreprenørkjeder og gjøre dem oppmerksomme på eventuelle regelbrudd.

– Vi ønsker å samarbeide med bransjen og bidra til at internkontrollen hos oppdragsgiver fungerer så godt som mulig, sier Nilsen.

– Ved å bevisstgjøre store aktører på at deres egne underentreprenører ikke følger lover og regler, kan vi hjelpe dem som ønsker å drive seriøst, med å rydde opp i egne forhold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse