loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
FULLFØRINGSREFORMEN: – Skal vi sikre fremtidens kompetanse i byggenæringen, er det nødvending at flest mulig blir godt faglig kvalifisert, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Vil få flere gjennom videregående

/ 2021-04-06 08:52:09

Regjeringen la før påske frem en ny Stortingsmelding for videregående opplæring. Målsettingen er at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen.

Fullføringsreformen  er den største foreslåtte endringen av videregående opplæring siden Reform 94.

– Skal vi sikre fremtidens kompetanse i byggenæringen, er det nødvending at flest mulig blir godt faglig kvalifisert. Videregående opplæring er forutsetning for å ha et trygt fotfeste i arbeidslivet i Norge. En fjerdedel av elvene klarer ikke å fullføre opplæringen, derfor er det positivt at regjeringen kommer med forslag og tiltak for at flere elever og lærlinger kan lykkes, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL, i en pressemelding.

Bedre tilpasset voksne

Ungdom har i dag lovfestet rett til tre års videregående opplæring, hvor alle skal fullføre innen samme tid og med samme innhold. Regjeringen foreslår nå å utvide retten til videregående opplæring ved å fjerne tidsbegrensningen på tre år og gi elevene og lærlingene en rett til opplæring frem til å fullføre og bestå. Opplæringen skal også bli bedre tilpasset den enkelte, bl.a. ved at elevene kan ta fag over lengre tid.

– BNL mener at dette er riktig vei å gå, og det vil gjøre det enklere for den enkelte å kunne gjennomføre en fagutdanning eller kvalifisere seg for studier, sier Leegaard videre.

BNL er også fornøyd med at regjeringen gjør videregående opplæring bedre tilpasset voksne, både ved å utvide retten til videregående opplæring og ved at man får rett til å ta et fagbrev nr. 2.

– Dette er noe BNL har ønsket lenge, sier Leegaard. Det positivt at det gis mulighet til å ta et nytt fagbrev, og det styrker muligheten for et langt yrkesliv.

Styrker yrkesfag

Regjeringen legger også frem tiltak for å styrke yrkesfag. Mangelen på læreplasser er en av de største hindringene på veien til et fagbrev. I 2020 var det 4 400 ungdommer som sto uten en læreplass. Nå vil regjeringen innføre en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud og økt bruk av lærlingklausul og de vil samarbeide med partene i arbeidslivet om å gjennomføre dette.

– BNL mener at mener at lærlingeløpet er det beste veien frem til fagbrev, og i byggenæringen får 85 prosent av søkerne læreplass, sier Leegaard. Dagens Vg3 med ett år i skole er en dårlig utdanningsløsning for byggenæringen, sier Leegaard videre.

Regjeringen foreslår å utvide Vg3-tilbudet i skole for de som ikke får læreplass.

– BNL forstår at for regjeringen er det viktig at alle har rett til å gjennomføre videregående opplæring, også for yrkesfag, men det er en absolutt forutsetning for byggenæringen at regjeringen samarbeider tett med partene og tar hensyn til næringens innspill og erfaringer og at tilbudet utformes i samarbeid med næringen, sier Leegaard.

Skal gi innspill

Regjeringen foreslår også å kutte i antall fellesfag. Alle skal fortsatt ha matematikk, norsk og engelsk, og regjeringen mener dette vil gi økt dybdelæring.

– BNL kan støtte dette, men det er svært viktig at fellesfagene yrkesrettes og tilpasses det enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene, sier Leegaard, og legger til at BNL nå vil gå nærmere gjennom forslagene og gi deres innspill til utdanningspolitikerne på Stortinget i forbindelse med øringen.

Dette er de viktigste tiltakene i reformen:

alle som begynner i videregående opplæring, skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse

bedre tilpassede opplæringsløp

alle elever som har kort botid og svake norskferdigheter skal få et overgangstilbud når de starter i videregående opplæring

en plikt til å jobbe systematisk og forebyggende med elever som står i fare for å stryke i fag

elevene skal få mer fordypning, mer relevant opplæring og mer valgfrihet

alle elever skal ha norsk, matematikk, engelsk – og et helt nytt fag, et fag for fremtiden

innføre tiltak for at flere skal få læreplass

det skal bli mulig å ta flere fagbrev

en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud

å styrke kvaliteten på tilbudet om å ta fagbrev i skole, slik at det blir likeverdige tilbud

foreslå en utvidet rett som gir voksne mulighet til å komme tilbake til videregående opplæring for å fullføre og bestå

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse