Maleren-
fagbladet for alle som jobber
profesjonelt med overflater

Hver måned holder vi deg oppdatert om nye løsninger, nye krav og nye trender nasjonalt og internasjonalt.

Abonner på papirutgaven av Maleren

  • 10 utgaver per år for kun 1 278,-.
  • Medarbeiderabonnement 638,- (gjelder kun de som allerede har 1 ordinært abonnement)
BESTILL ENKELTABONNEMENT HER BESTILL TILLEGGSABONNEMENT HER (2-10 EKS.)

Mer enn 10 abonnement? Kontakt kari@skarland.no

Kari Nordgaard-Tveit
Telefon: 22 70 83 00
E-post: kari@nemitek.no
Telefon:
E-post:
annonse