loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
REISENDE NÆRING: Byggenæringen opplever opplever ulik konkurranse med ulike kostnadskalkyler, ifølge BNL. (Illustrasjonsfoto – bildet er fra et tilfeldig valgt prosjekt uten spesiell tilknytning til saken. Foto: Trond Isaksen, Statsbygg)

Esa-krav vil ramme byggenæringen hardt

/ 2017-01-09 07:44:54

Norsk Industri truer regjeringen med erstatningssak om reiseutgifter. Kravet vil ramme byggenæringen hardt, ifølge BNL.

De to største foreningene i NHO står skarpt imot hverandre. Norsk Industri truer regjeringen med erstatningssak hvis regjeringen ikke gir etter for Eftas overvåkingsorgan Esa i striden om utenlandske arbeidstagere.

Erstatningskrav

Esa mener at Norge ikke kan kreve at norske bedrifter må betale reise-, kost og losjiutgiftene til utenlandske arbeidstagere i Norge.

– Hvis regjeringen ikke snur vil det kunne utløse store erstatningskrav mot den norske stat, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG.

– Jeg tror nordmenn flest skjønner dette. Nordmenn får dekket kostnadene ved utenlandsjobbing ut fra Statens satser i Norge. Det er ikke Statens satser i Polen som skal gjelde for nordmenn som jobber i Polen, men de norske. Slik er reglene i Europa og det er dette Esa vil at Norge skal praktisere når EØS-arbeidere jobber i Norge, sier Lier-Hansen til avisen.

Uforenlig med fri flyt

Høyesterett fastslår at arbeidsgivere skal betale reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere blant annet på byggeplassene. Esa mener at det er uforenlig med bestemmelsen i EØS-avtalen om fri flyt av tjenester.

BNL-sjef Jon Sandnes er ikke særlig fornøyd med utviklingen i saken, og konstaterer at byggenæringen som en stor reisende næring vil bli hardt rammet om regjeringen gir etter for kravene fra Esa.

Dyrt å flytte folk

– Kostnader til reise og kost og losji er en reell størrelse for byggenæringen og et meget betydelig element i det totale kostnadsbildet. Byggenæringen er bygget opp slik at arbeiderne flytter seg fra byggeplass til byggeplass, og når man flytter folk med behov for overnatting, rundt om på byggeplassene, er kostandene store, sier Sandnes til Byggeindustrien.

Han mener at de utenlandske virksomhetene i dag har fordel i konkurransen med de lokale.

– Ulik konkurranse

– Vårt standpunkt har ikke bakgrunn i proteksjonisme – men vi opplever ulik konkurranse med ulike kostnadskalkyler. God konkurranse er en forutsetning, men den må skje på like vilkår, sier Sandnes til fagbladet.

Arbeidsdepartementet skal svare Esa i saken nå i januar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse