loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SKAL VÆRE PÅ ALLERT'EN: Vi skal hele tiden være våkne, og følge opp regelverket. Arbeidene som ble gjort i sommer kan ha «seilt litt under radaren», innrømmer Frode Hansen(t.h.) og Morten Hirre.

Forsvarsbygg tar alltid arbeidsforhold på alvor

/ 2017-08-20 10:29:56

Vi er genuint opptatt av arbeids-forholdene på våre byggeplasser. Derfor har vi et regelverk som setter krav til leverandørene, og ikke minst til valg av underleverandører. Likevel er vi ikke sikret mot å gjøre feil. Men vi er sikre på at vi vil korrigere dem om de oppstår.

Frode Hansen, som er eiendomssjef i region Viken i Eiendomsforvaltningsavdelingen i Forsvarsbygg og Morten Hirre, som er driftsleder for Akershus Festning, tar gjerne en prat om hvordan Forsvarsbygg sikrer seg at de har seriøse leverandører til oppussing og bebyggelse av nye arealer. På forespørsel fra Maleren gikk de direkte inn i et pågående prosjekt for å sjekke forholdene.

En million m2

Og det er store arealer de to herrene skal ha oppsyn med. Ikke mindre enn 1 million kvadratmeter for Hansen’s del, og rundt 300.000 m3 for Hirre’s andel av dette. Likevel skal arbeidene skje etter boka, forsikrer de to, og understreker at de når som helst må kunne vente å bli sjekket, og ikke minst at de vil kreve det samme av sine underleverandører. Maleren har tatt dem på ordet, og vi har sett nærmere på rammeavtalen som PEAB inngikk ved årsskiftet sånn omtrent. Spesielt har vi hatt fokus på maleryrket, og det skulle vise seg at det ikke uten videre er en enkel materie å sette seg inn i. Frode Hansen sier det slik:

-Det er viktig å presisere at det er det gamle avtaleverket for offentlige anskaffelser som gjelder for den konkrete avtalen – som er med PEAB Bygg AS – og som vi nå ser nærmere på. Konkurranse- grunnlaget for denne rammeavtalen ble kunngjort 26.10.16, i henhold til den gamle loven for offentlige anskaffelser. Nytt regelverk trådte i kraft 1. januar 2017, og alle konkurransegrunnlag Forsvarsbygg utlyser etter denne datoen er i henhold til dette.

Gode arbeidsforhold

-Hva med lærlingeforhold og det som heter «påse-plikt» i henhold til regelverket?
Forsvarsbygg skal fremme seriøse og gode arbeidsforhold, blant annet nettopp gjennom god oppfølging av leverandørene våre. For å sikre faglærte arbeidere har vi et eget krav i kontraktene våre om at vi skal ha 40 prosent faglærte i prosjektene. Denne prosentandelen gjelder for samlet levert entreprenørarbeid i et prosjekt. Den omtalte rammeavtalen med PEAB trådte i kraft i mars 2017, og vi vil følge opp vår «påse-plikt» jevnlig gjennom hele kontraktsperioden for å sikre bruk av faglærte.
-Dette sikrer likevel ikke lærlingekravet?
Forsvarsbyggs rammeavtaleleverandører skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Det gamle regelverket, som gjelder for denne avtalen, krever kun at rammeavtaleleverandør PEAB må være tilknyttet en ordning. Underleverandør Jens Petter Lunde, som er PEAB sin faste underleverandør, er tilknyttet en slik ordning. Forsvarsbygg er bevisst sitt samfunnsansvar og er opptatt av å fremme bruk av lærlinger i prosjektene våre. Vi er derfor glade for at PEAB har valgt en underleverandør som oppfyller dette kravet, og Forsvarsbygg vil ivareta vår «påse-plikt» knyttet til bruk av lærlinger i løpet av kontraktens løpetid. Dette gjør vi gjennom å ta stikkprøver, eller følge opp leverandør dersom vi ser at det er behov for dette.


Forsvarsbygg
-Ved gjennomgang av denne saken viser det seg imidlertid at de som utfører de faktiske malerarbeidene akkurat nå, ikke kommer fra Jens Petter Lunde, men dels fra vikarbyråer og dels fra et selskap som heter Malercompaniet. Er disse medlemmer av lærlingeordningen du henviser til, og hva kommer det av at det ikke er PEAB sin faste underleverandør som leverer de malerarbeidene som 6 malere nå har jobbet med på Akershus festning?

-Det er riktig at det har vært litt «løse tråder» i forbindelse med ferieavvikling hos PEAB sin underleverandør på malersiden. Slik sett er jeg glad for at Maleren følger opp saken, for det er viktig for oss i Forsvarsbygg at både entreprenører og underentreprenører følger regelverket. I det utropet vi snakker om her, må det nok innrømmes at det ikke har skjedd fullt ut.

-Men du har et inntrykk av at det er intensjonene både fra PEAB og underentreprenørene?

-Ja, det har jeg. Og regelverket SKAL etterleves. Så kan det av og til glippe litt, slik som det har gjort her. Men fra Forsvarsbygg er holdningen ikke til å ta feil av: Regelverket skal følges til enhver tid. Når så ikke skjer, skal vi se nærmere på hvorfor det kunne skje, og påse at det ikke skjer igjen. Slik er våre rutiner, og det vil vi naturlig nok også gjøre i denne saken. Helt til slutt kan jeg legge til at vi også har sett på timelønnen til den innleide fra Malercompaniet, og han hadde i henhold til siste lønnslipper 195,-/t i mai og juni. Lønnen ble hevet i juli til 210,- da han ble svenn i juni, forteller Frode Hansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse