loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
RELEVANT: Fellesfagene skal yrkesrettes, konstaterer Torbjørn Røe Isaksen – det betyr at malereleven skal lære mer av det som en maler trenger å kunne av matematikk, engelsk og andre teorifag .

Klart for yrkesretting

/ 2016-10-18 10:52:05

Malerelevene skal lære det de trenger i jobben – nå begynner arbeidet med å yrkesrette fellesfagene.

Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fornyelse av «Kunnskapsløftet», og sluttet seg i all hovedsak til regjeringens forslag.

Dybdekunnskap

– Det vil legge grunnlaget for mer og bedre læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et viktig poeng i meldingen er at læreplanene er for omfattende. Det betyr at elevene bare får skrape i overflaten i stedet for å få dybdekunnskap.

Matte for maleren; ikke for teoretikeren

– Vi skal forenkle læreplanene slik at elevene får konsentrere seg mer om det viktigste i fagene, sier Isaksen.

For yrkesfagelevene betyr det at fellesfagene skal yrkesrettes. Det betyr at malereleven skal lære for eksempel matematikk og engelsk som er mer relevant for yrket sitt.

Praktisk i grunnskolen

Det skal også vurderes å dele opp kunst- og håndverksfaget i grunnskolen for å sikre et mer yrkesrettet, praktisk fag.

– Det er viktig å styrke de praktisk-estetiske fagene. Vi skal også vurdere skjerpede kompetansekrav for nyansatte lærere i disse fagene, og har også foreslått å gjøre dem til eksamenstrekkfag for å styrke deres posisjon i skolen, uttaler Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Ros fra BNL

Fra byggenæringen kommer det godord om at de teoretiske fagene nå skal konsentrere seg om det som de fremtidige svennene faktisk har bruk for.

– BNL er særlig fornøyd med at det nå blir startet et arbeid med å yrkesrette fellesfagene, sier kompetansedirektør Jørgen Leegaard.

Han er også fornøyd med at kunst- og håndverksfaget kan komme til å bli delt:

– Det er mange som har tatt til orde for å få sløyden tilbake til skolen. Praktisk undervisning kan være mer håndgripelig, og mange elever lærer bedre på denne måten. Det er også viktig at elevene tidlig får erfaring med ulike fag, materialer og verktøy, slik at de har et erfaringsgrunnlag når de senere skal velge hvilken vei de ønsker å utdanne seg videre, sier Leegaard.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse