loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KLAR FOR VIDERE INNSATS: Representantskapsmøtet i Barcelona har så langt vært preget av inspirasjon fra sentrale folk som Stein Hesstvedt (stående, t.v.) og MLF`s formann Tore Knudsen (også stående i bildet). Innspillene har møtt et svært lydhørt publikum.

Legger grunnlag for videre satsing

/ 2017-03-14 15:26:38

Innspillene er mange, og optimismen stor for videre satsing under det tradisjonelle representantskapsmøtet i MLF, som denne gang er lagt til Barcelona. Full fokus på fagets utfordringer og ikke minst på de løsningene laugene ser på disse utfordringene, preger agendaen.

Både MLF`s formann Tore Knudsen og administrerende direktør Stein Hesstvedt innledet tirsdag for å inspirere til debatt, og den lot ikke vente på seg: Mange hadde erfaringer lokalt ok ikke minst diskusjoner fra de enkelte laugene med seg i kofferten, og ville mer enn gjerne bidra til de offensive satsingene som nå står for døren.

Samlende

Representantskapet`s møte har så langt utviklet seg til å bli en samlende arrangement som leter etter de praktiske løsningene på de utfordringene laugene ser – både hver for seg og for organisasjonen.

Kanskje det aller viktigste temaet som har utkrystallisert seg under diskusjonene, er rekruttering til yrket, altså lærlinger, rett og slett. Og utfordringene er mange: Både fordi regelverket ser ut til å bi praktisert svært forskjellig i de forskjellige fylkeskommunene, og fordi det står mye tilbake å ønske når det gjelder lokale myndigheters fremming av overflateteknikk i den grunnlegende opplæringen i den videregående skolen.

Følge opp

-Her må vi mer på banen, og aktivt gå inn for å se til at den enkelte fylkeskommune faktisk følger opp regler gitt av regjering og storting, formulerte en av representantene seg. Og det var en god oppsummering av diskusjonene så langt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse