loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Nedleggingen: Jeg mener nedleggingen av malerlinja ved Stovner videregående er i strid med vedtatt politikk, sier Jonas Bals.

Nedleggingen av malerlinja i strid med vedtatt politikk

/ 2018-06-08 16:06:46

-Jeg finner det mer enn merkelig at man vedtar å legge ned malerlinja på Stovner. Faktisk vil jeg hevde at det er i strid med de politiske styringssignalene som er gitt av det rødgrønne byrådet. Jeg har derfor tatt det opp med Arbeiderparti-politikere på Rådhuset, og Ap kommer nå til å sende skriftlig spørsmål til byråd Inga Marte Thorkildsen om saken.

Det er Jonas Bals som sier dette. Han er selv malersvenn, var tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre, og jobber nå i LO. Bals er opprørt over beslutningen om å legge ned malerlinja på Stovner, der han selv gikk for 20 år siden, og oppfordrer Undervisningsetaten til å se på saken på nytt.

Nedleggingen

-Ja, jeg mener etaten må tenke seg om en gang til, og tenke annerledes i neste runde. Hvem skal male alle bygningene i denne byen vi bor i dersom det ikke lenger utdannes malere? Å legge ned linjen for overflateteknikk er det motsatte av det man burde gjøre, og så vidt jeg kan se i strid med de politiske styringssignalene som er gitt.

-Derfor vil Ap ta opp saken med byråden?

-Ja, Abdullah Alsabeehg er medlem av kultur- og utdanningskomiteen for Ap, og kommer til å skrive brev til byråden om nedleggingen, som sagt. Nå er det jo slik at politikerne ikke formelt kan gå inn og overstyre administrative beslutninger. Likevel håper jeg vi får administrasjonen til å se på dette på nytt, og at man legger til grunn litt mer overordnede vurderinger enn bare hvor mange søkere man har til en gitt linje på det tidspunktet man teller opp førstevalgene. En nedleggelse av et yrkesfag på denne måten vil på sikt gjøre det beint fram umulig å gjøre det vi ønsker at både forbrukere og offentlig sektor skal gjøre: Å etterspørre bedrifter som er seriøse, og som har fagarbeidere og lærlinger. En oppfordring til dette vil jo etter hvert bli meningsløst, fordi det ikke finnes bedrifter igjen å etterspørre. Derfor er dette tragisk, ikke bare på fagets vegne, men for hele samfunnet. Vi vil rett og slett ikke være i stand til verken å bygge nytt eller vedlikeholde det vi har, i alle fall ikke uten å importere fagfolk utenfra. Det gjør oss ekstremt sårbare som samfunn.

Fortsatt håp

-Men siden Ap nå tar tak i saken, kan det kanskje være håp for byens nybygg og vedlikeholdsarbeider også i fremtiden?

-Byggene kommer til å bli bygget og vedlikeholdt uansett. Det vi nå diskuterer, er i realiteten hvem som skal gjøre jobben. Dersom vedtaket om å legge ned linjen for overflateteknikk blir stående, så svekker vi vår egen kompetanse og vår egen evne til å løse grunnleggende samfunnsoppgaver. Og når hverken bedrifter eller forbrukere lenger har muligheten for å velge bedrifter som tar samfunns- og opplæringsansvar, blir det også friere spillerom for de useriøse aktørene.

-Kan vedtaket om nedleggelse føre til mer sosial dumping og svart arbeid i hovedstaden?

-Ja, selvsagt. Dette er jo problemer vi allerede står til halsen i, og det blir i alle fall ikke noe mindre om man bruker «Yrkesfagenes år» til å legge ned hele yrkesfag. Så mye er sikkert.

– Derfor håper at det nå kan finnes løsninger som gjør at linjen for overflateteknikk likevel igangsettes i år. Så bør vi på litt lenger sikt også ta en mer grunnleggende diskusjon om det fortsatt skal være sånn at «alle» skal få førstevalget sitt, eller om vi skal sørge for at utdanningstilbudet blir mer basert på det samfunnet og det lokale arbeids- og næringslivet trenger. Selv er jeg tilhenger av det siste.

-Jeg mener det er en av de største nasjonale oppgavene vi står overfor, å sørge for at flere ungdommer søker seg til yrkesfaglige utdanninger. Vi styrer fortsatt mot et enormt underskudd på fagarbeidere om få år, og det haster å snu utviklingen. Lykkes vi med det, er jeg også helt sikker på at vi løser en av de andre store utfordringene i vår tid: Å få ungdom som i dag står utafor både skole og arbeidsliv opp om morran og inn i arbeidslivet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse