loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KULTURELLE: Iwona Kilanowska og Bo Lunde engasjerer seg for å lære mer om utenlandske arbeidstagere på norske byggeplasser. (Foto: BNL/Robert Walmann, Ifi.no)

Undersøker flerkulturelle arbeidsplasser

/ 2016-10-18 20:11:19

BNL skal lære mer om flerkulturelle arbeidsplasser. Malermester Bo Lunde er sentral i prosjektet.

 

Opptil 30 prosent av dem som arbeider i byggenæringen, kommer fra andre land enn Norge. Hva betyr dette for næringen? Det vil BNL undersøke.

Kulturprosjekt

Nå har kulturprosjektet til organisasjonen hatt første møte. – Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap og å øke bevisstheten rundt kulturforskjeller, sier Iwona Kilanowska. Hun arbeider til daglig i BNL som rådgiver i avdelingen for arbeidsgiverpolitikk og HMS.

– Vi vil gjennomføre en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Vi ønsker å se på holdninger, kommunikasjon, ledelse og organisering, sier Kilanowska.

Prosjektet skal se både på problemer og gevinster i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Mangfold i arbeidslivet bidrar ofte til innovasjon og produktivitet, og BNL håper at det også er tilfellet i byggenæringen.

Mangler kunnskap

Forskerne i Sintef er engasjert for å kartlegge og sammenfatte kunnskapen. Denne kunnskapen finnes nemlig ikke fra før.

– Vi håper å nå de fleste av BNLs medlemsbedrifter med vår brede spørreundersøkelse. I tillegg er det lagt opp til å bruke flere casebedrifter til å kunne gå mer i dybden på spørsmål og å observere relasjoner og prosesser på byggeplasser, forteller Iwona Kilanowska.

– Få ser på mulighetene

Siri Bergh, som er direktør i den samme avdelingen i BNL, opplever at internasjonalisering stort sett blir beskrevet som en utfordring, og at det er få som ser på mulighetene.

– Vi vet det er mange bedrifter som gjør mye bra, samtidig som det også er utfordringer. BNL er glade for at de bedriftene vi har vært i kontakt med, stiller opp i dette arbeidet. Vi håper at vi kan få ny kunnskap og bidra til å utvikle nye verktøy som kan komme bedriftene til gode, sier Bergh.

Fellesforbundet støtter

Fellesforbundet er også opptatt av at prosjektet belyser hvor viktig det er å satse på språk og arbeidskultur på flerkulturelle arbeidsplasser, men også at det skal munne ut i gode tiltak.

– Det Fellesforbundet frykter er en bruk og kast-mentalitet når det gjelder utenlandsk arbeidskraft. Det å stadfeste betydningen av god opplæring, språk og arbeidskultur på arbeidsplassen har også i seg selv en verdi, sier nestleder Steinar Krogstad.

– Stor oppgave

Bo Lunde i Malermester Jens Petter Lunde sitter i styringsgruppen til prosjektet.

– Det er fint at dette kommer på dagsorden, og jeg mener det er bra å undersøke dette nærmere, men det er jo klart en stor oppgave og vanskelig å generalisere også fordi det er så stort spenn i både mellom bransjer og hvor i landet man er, sier Bo Lunde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse